Barion Pixel
By using our website, you approve the use of cookies in accordance with the Cookies Policy.

Pannonia régészeti kézikönyve

65€
Qty:x piece

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Oldalak száma: 386
Kötés: cérnafűzött, keménytáblás
ISBN: 2399989553705
Kiadás éve:1990

Stock: Last 1 x piece in stock
Not Rated
65€
Qty:x piece

Description

A kézikönyv arra vállalkozik, hogy a Pannoniára mint a Római birodalom egyik fontos határtartományára vonatkozó ismeretek lehető legteljesebb összefoglalását adja. Hasonló munka - Mócsy András Pannonia-monográfiája - eddig csak idegen nyelven és kis példányszámban jelent meg, 1962-ben. A jelen kötetben a szerzők a legújabb kutatási eredmények felhasználásával tekintik át a tartomány történetét, közigazgatását, hadtörténetét, gazdaságtörténetét és régészeti emlékeit. A leletanyagot számos illusztráció mutatja be.
A kötet a szakemberek, kutatók fontos segédeszköze kíván lenni, de a történelem, a régészet és a művelődéstörténet iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják.

TARTALOM:

Előszó / Fitz Jenő 7
Pannonia az ókori irodalomban / Mócsy András 9
A tartomány neve 9
Az antik irodalom Pannonia-képe 10
Hegy- és vízrajz 12
Pannonia a római foglalás előtt (La Téne-kor) / Szabó Miklós 15
Eseménytörténet / Mócsy András-Fitz Jenő 31
A hódítás és Augustus kora 31
A Iulius-Claudius-dinasztia kora 35
A Flaviusok és Nerva kora 36
Traianustól Marcus Aureliusig 36
A markomann háborúk 37
Commodus és a Severusok 41
A katonacsászárok kora 44
A tetrachia kora 46
A constantinus-dinasztia kora 46
Valentinianus és Theodosius kora 49
A római uralom vége 50
Igazgatás / Mócsy András-Fitz Jenő 53
Tartományhatárok 53
Helytartók 55
Concilium provinciae 58
A civitas peregrinák 58
Municipiumok és coloniák 61
Canabaek és auxiliáris vicusok 65
Procuratorok és pénzügyi tisztviselők 66
Késő római kormányzás 69
Hadsereg / Gabler Dénes-Lőrincz Barnabás-Mócsy András 71
Légiók 71
Segédcsapatok 72
Classis 82
Róma városi csapatok 83
A pannoniai csapatok részvétele a tartományon kívüli harcokban 83
Késő római hadsereg 83
A hadsereg építkezései. A bélyeges téglák 85
Legiotáborok 85
Limestáborok 94
Őrtornyok 103
Katonai építkezések a tartomány belsejében 105
Bal parti erődítmények 106
Római erdítmények a barbaricumban 107
Limes- és helyőrségtörténet 108
Sorozás a tartományban. A hadsereg összetétele 111
Úthálózat és közlekedésügy / Mócsy András-Szilágyi Mária-Lőrincz Barnabás 115
Közlekedési eszközök 115
Vízi utak 115
Útépítés 116
Mérföldkövek 117
Úthálózat 118
Gazdaság / Mócsy András-Fitz Jenő-Szabó Klára-Lőrincz Barnabás-Barkóczi László-B. Bónis Éva-Gabler Dénes-Lányi Vera 125
Földbirtok 125
Mezőgazdaság 127
Bányák 129
Bronzipar 130
Üvegművesség 151
Fazekasság 166
Téglák és téglavető műhelyek 184
Kereskedelem 185
Kereskedők és kereskedelmi tevékenység 209
Pénz 210
Település, lakás és életmód / Lányi Vera-Mócsy András 215
Városok 215
Villák és vidéki kőépületek 222
Auxiliáris vircusok 234
Késői belső erődök 234
Lakosság és társadalom / Mócsy András 237
Őslakosság 237
Bevándorlók a birodalom más részeiből 238
Barbár betelepülők 239
A társadalom rétegei 240
Temetkezés és halottkultusz / Lányi Vera-Mócsy András 243
Temetkezés 243
Síremlékek 250
Vallás / Mócsy András 255
Istenvilág 255
Szentélyek és kultuszhelyek 258
A kereszténység kezdetei és a pogányság elhalása 260
A kereszténység emlékei 262
Kultúra és művészet / Bilkei Irén-Fritz Jenő 265
Kultúra 265
Művészet 267
Utóélet / Mócsy András 279
Jegyzetek 283
Rövidítések és irodalom 379
Ábrák és térképek jegyzéke 385

Reviews

There are no reviews for this product.
Write a review!