By using our website, you approve the use of cookies in accordance with the Cookies Policy.

Kőnig Frigyes: Historia Picta Castellorvm

15€
Qty:x piece

Kőnig Frigyes: Historia Picta Castellorvm
Fortifications and Castles in the Carpathian Basin: From Prehistory to the 19th century
Erődítések és várak a Kárpát-medencében az őskortól a XIX. századig

ISBN  978 963 9911 12 3

Published in 2010
Hardcover
Condition: new
364 pages
Language: English/Hungarian bilingual

Stock: Last 1 x piece in stock
Not Rated
15€
Qty:x piece

Description

Leírás

Kőnig Frigyes egész munkásságával bizonyítja, hogy ma is vannak „pictor doctusok”, olyan művészek, akik egszerre tudják a művészetet és a tudomány valamelyik ágát művelni. Azt is mondhatjuk az ilyen emberre, hogy „polihisztor”, mert nemcsak a festészethez, a rajzhoz, a grafikához és a szobrászathoz ért, hanem a geometriához, az anatómiához, a történelemhez, vagy a régészethez. Ebben a jellemzésben van valamilyen zavarba ejtő anakronizmus, mert már a 20. században elcsépeltté vált az ilyen esetekben Leonardóra és a „reneszánsz embertípusra” hivatkozni. Sanos, minden közhelynek van köze az igazsághoz is: egészen biztos, hogy Kőnig Frigyesnek Leonardo az egyik ideálja.
A helyzet – legalábbis a posztmodern óta – azonban sokkal bonyolultabb. További előképeket keresve rátalálunk a hadmérnökökre, a felvilágosodás tudósaira, a fiziognómusokra, majd az „antikváriusokra”, a romantikus műgyűjtőkre, a reformkori műkedvelő őstörténet-kutatókra. A jelen kötet Kőnig Frigyes második várkönyve, és még ellentmondásosabb, mint az első. Velejéig szubjektív munka, de nem lehet tudománytalannak nevezni. Mindannyiunk gyerekkori álmát valósítja meg – ki ne szeretett volna várvédő harcos vagy várkisasszony lenni!? – de támaszkodik a régészet legújabb módszereire, számtalan szabadkézi rajzból válogat, de tudjuk, hogy a rajz bizonyos esetekben sokkal hitelesebb mint a fotóval vagy 3D-vel készített rekonstrukció; fikció, melynek paradox módon forrásértéke van. Kőnig Frigyes tudós történész és régész, aki tudományát művészi szinten műveli.

Description

In this impressive volume, Archaeolingua publishes the drawings of the well-known artist Frigyes Kőnig, rector of the Hungarian University of Fine Arts, about castles and fortifications in the Carpathian Basin. The detailed drawings, accompanied by notes and precise measurements, are important sources for archaeology, architecture and art history. They present surviving castles and fortifications from prehistory to the Modern Period to a wider audience in high artistic quality.
In the foreword, Ernő Marosi, member of the Hungarian Academy of Sciences, provides an introduction to current reconstruction techniques as well as a professional overview of the drawings. The architect Zsolt Vasáros’ afterword helps with the interpretation of Frigyes Kőnig’s works.

Reviews

There are no reviews for this product.
Write a review!